• نام برند: سوفوسبوویر/ولپاتاسویر
  • نام تجاری: Velpasfovir
  • گروه فارماکوکنیک: ضد ويروس
چطوری مصرف کنیم اثرات فارماکولوژیک و ماکانیسم اثر

داروی سوفوسبوویر به عنوان مهارکننده NS5B پلی مراز آنالوگ نوکلئوتید ویروس هپاتیت C و داروی ولپاتاسویر با مهار NS5A این ویروس در درمان عفونت هپاتیت C عمل می‌کنند.

بیشترین زمان جذب داروی سوفوسبوویر/ولپاتاسویر به ترتیب 1-5/0 و 3 ساعت می‌باشد.

در صورت مصرف دارو با غذای چرب میزان جذب داروی سوفوسبوویر و ولپاتاسویر به ترتیب 78 و 21% افزایش و با وعده غذایی معمولی به میزان  60 و 34% افزایش می‌یابد.

میزان اتصال داروی سوفوسبوویر و ولپاتاسویر به  پروتئین‌های پلاسما به ترتیب 65-61 و بیش از 5/99% است.

مسیر اصـــلی حذف سوفوسبوویر و ولپاتاسویر به ترتیـــب از طریق ترشـــح کلیوی و دفع صفراوی است. نیـــمه عمر حذف دارو به ترتیـــب 5/0 و 15 ساعت است.

میزان دفع سوفوسبوویر و ولپاتاسویر در ادرار به ترتیب 80 و 4/0% و در مدفوع به ترتیب 14 و 94% است.

بیشترین میزان غلظت سوفوسبوویر و متابولیت سوفوسبوویر و ولپاتاسویر به ترتیب 7/30،  7/26 و 3/54 نانوگرم بر میلی‌لیتر می‌باشد.

چطوری مصرف کنیم موارد مصرف

داروی سوفوسبوویر/ولپاتاسویر برای درمان بزرگســـالان مبتلا به ویروس هپاتیـت HVC) C) مزمن با ژنوتیپ های 1، 2، 3، 4، 5، 6 بدون سیروز یا به همراه سیروز جبران شده (compensated cirrhosis) و نیز در ترکیب با ریباویرین برای سیروز جبران نشده (decompensated cirrhosis) کاربرد دارد.

چطوری مصرف کنیم میزان مصرف

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می­کند از خود درمانی بپرهیزید.

چطوری مصرف کنیم عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، دارای عوارض جانبی نیز می‌باشد برخی از عوارض جانبی این دارو عبارتند از:

شایع‌ترین عوارض جانبی (≥10%) در درمان با سوفوسبوویر/ولپاتاسویر شامل  سردرد و خستگی است.

شایع‌ترین عوارض جانبی (≥10%) در درمان با سوفوسبوویر/ولپاتاسویر همراه با ریباویرین در بیماران مبتلا به سیروز جبران شده شامل خستگی، کم‌خونی، تهوع، سردرد، بی‌خوابی و اسهال است.

تداخلات دارویی:

مصرف همــــزمان سوفوسبوویر/ولپاتاسویر به همــــراه داروهای القاء‌کننـــده آنزیمی مانند ریفامپین، مکمل گیاهـــی علف چای، کاربامازپیـــن و… توصیــه نمی‌شود.

در صورت مصرف همزمان با ریباویرین، هشدارها و احتیاط‌های لازم برای ریباویرین در نظر گرفته شود.

چطوری مصرف کنیم هشدارها

 هشدارها و احتیاط‌های لازم:

دارو می‌تواند به همراه غذا یا بدون غذا مصرف شود.

استفاده همزمان از سوفوسبوویر/ولپاتاسویر به همراه آمیودارون یا بتا بلوکرها به خصوص در افراد مبتلا به بیماری قلبی-عروقی و اختلالات پیشرفته کبدی توصیه نمی شود.

در صورتــی که سوفوسبوویر/ولپاتاسویر با ریباویرین تجویـــز شـــود، رژیم ترکیـــبی در زنان باردار و در مردانی که همســـر آنــها باردار باشنـــد، ممنـــوع می‌باشد و برای مادران شیرده نیز بایستی با احتیاط‌های مربوط به ریباویرین مصرف گردد.

در بیماران مبتلا به اختلالات شدید کلیوی تنظیم دوز صورت گیرد.

چطوری مصرف کنیم موارد منع مصرف

در صورتی که این دارو در رژیم درمانی همراه با ریباویرین مصرف گردد، موارد منع مصرف ریباویرین باید در نظر گرفته شوند.